Online Danışmanlık Hizmeti

Online Danışmanlık Hizmeti

Online Danışmanlık Hizmeti Nedir?

Online danışmanlık hizmeti, internet üzerinden profesyonel bir danışman ile iletişim kurarak kişisel, mesleki veya akademik sorunlara çözüm bulmaya çalışan bir hizmettir. Online danışmanlık mesleği geleneksel yüz yüze danışmanlık hizmetine alternatif bir seçenek olarak sunulmaktadır. Online danışmanlık işi, danışanların zaman, mekan ve maliyet gibi kısıtlamalardan bağımsız olarak danışmanlık almasını sağlamaktadır.

Online Danışmanlık Hizmeti Türleri Nelerdir?

Online danışmanlık hizmeti, farklı iletişim araçları ve yöntemleri kullanılarak verilebilmektedir. Online danışmanlık hizmeti türleri şunlardır:

E-posta ile online danışmanlık: Danışan ve danışman arasında e-posta yoluyla yazılı mesajlaşma şeklinde gerçekleşen bir online danışmanlık türüdür. E-posta ile online danışmanlık, danışanın sorununu detaylı bir şekilde anlatmasına ve danışmanın da bunu analiz ederek geri bildirim vermesine olanak tanır. E-posta ile online danışmanlık, zaman ve mekan kısıtlaması olmadan gerçekleştirilebilir.

Sesli veya görüntülü arama ile online danışmanlık: Danışan ve danışman arasında sesli veya görüntülü arama yoluyla gerçekleşen bir online danışmanlık türüdür. Sesli veya görüntülü arama ile online danışmanlık, yüz yüze danışmanlığa en yakın olan online danışmanlık türüdür. Sesli veya görüntülü arama ile online danışmanlık, danışan ve danışmanın birbirlerinin ses tonu, mimik ve jestlerini görmelerine imkan verir. Sesli veya görüntülü arama ile online danışmanlık, belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilmesi gereken bir online danışmanlık türüdür.

Anlık mesajlaşma ile online danışmanlık: Danışan ve danışman arasında anlık mesajlaşma uygulamaları yoluyla gerçekleşen bir online danışmanlık türüdür. Anlık mesajlaşma ile online danışmanlık, e-posta ile online danışmanlığa göre daha hızlı ve etkileşimli bir iletişim sağlar. Anlık mesajlaşma ile online danışmanlık, yazılı ifade becerisi gerektiren bir online danışmanlık türüdür.

Online Danışmanlık Hizmeti Aşamaları Nelerdir?

Online danışmanlık hizmeti, geleneksel yüz yüze danışmanlığa benzer şekilde belirli aşamalardan oluşmaktadır. Online danışmanlık hizmeti aşamaları şunlardır:

Başvuru aşaması: Bu aşamada, danışan online danışmanlık hizmetine başvurur ve kendisiyle ilgili bazı temel bilgileri verir. Bu bilgiler arasında ad, soyad, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek, medeni durum, yaşadığı yer, tercih ettiği online danışmanlık türü gibi bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler, uygun bir danışmana yönlendirilmesi için kullanılır.

Tanımlama aşaması: Bu aşamada, danışan kendisine atanan danışman ile iletişime geçer ve sorununu tanımlar. Danışman, danışanın sorununu anlamaya çalışır ve danışanın beklentilerini, hedeflerini ve ihtiyaçlarını belirler. Danışman, danışan ile online danışmanlık sürecinin kuralları, sınırları ve etik ilkeleri hakkında da bilgilendirir.

Çalışma aşaması: Bu aşamada, danışan ve danışman arasında online danışmanlık süreci başlar. Danışman, danışanın sorununa uygun olarak farklı teknikler, yöntemler ve stratejiler kullanır. Danışman, danışana sorular sorar, geri bildirim verir, önerilerde bulunur, yönlendirir ve destekler. Danışan, danışmandan aldığı bilgi ve becerileri hayatına uygulamaya çalışır.

Sonlandırma aşaması: Bu aşamada, online danışmanlık süreci sona erer. Danışman, danışanın sorununda ilerleme kaydedip kaydetmediğini değerlendirir. Danışan, online danışmanlık sürecinden memnun olup olmadığını belirtir. Danışan ve danışman arasında bir veda töreni gerçekleştirilir.

Online Danışmanlık Hizmeti Nasıl Yapılır?

Online danışmanlık hizmeti almak isteyen bir kişi öncelikle kendisine uygun bir online danışmanlık platformu bulmalıdır. Online danışmanlık platformları, internet üzerinden online danışmanlık işi sunan web siteleri veya mobil uygulamalardır. Online danışmanlık platformları, farklı alanlarda uzmanlaşmış profesyonel danışmanlar ile çalışmaktadır. Online danışmanlık platformları, farklı online danışmanlık türleri sunmaktadır.

Online danışmanlık platformu seçtikten sonra, kişi online danışmanlık hizmetine başvurmalıdır. Online danışmanlık hizmetine başvurmak için kişi, kendisiyle ilgili bazı temel bilgileri vermelidir. Bu bilgiler arasında ad, soyad, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek, medeni durum, yaşadığı yer, tercih ettiği online danışmanlık türü gibi bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler, uygun bir danışmana yönlendirilmesi için kullanılır.

Online danışmanlık hizmetine başvurduktan sonra, kişi kendisine atanan danışman ile iletişime geçmelidir. Danışman ile iletişim kurmak için kişi, tercih ettiği online danışmanlık türüne göre e-posta, sesli veya görüntülü arama veya anlık mesajlaşma yoluyla ulaşabilir. Danışman ile iletişime geçtikten sonra, kişi sorununu tanımlamalıdır. Danışman ise kişinin sorununu anlamaya çalışmalı ve kişinin beklentilerini, hedeflerini ve ihtiyaçlarını belirlemelidir.

Danışan ve danışman arasında online danışmanlık süreci başladığında, kişi ve danışman belirli bir zaman diliminde düzenli olarak görüşmelidir. Görüşmeler sırasında, danışman kişiye farklı teknikler, yöntemler ve stratejiler sunmalıdır. Kişi ise bu teknikleri, yöntemleri ve stratejileri hayatına uygulamaya çalışmalıdır.

Online danışmanlık sürecinden memnun olup olmadığını belirtmelidir. Danışman ise kişinin sorununda ilerleme kaydettiğini tebrik etmeli ve kişiye gelecekte de kendisine başvurabileceğini söylemelidir. Danışan ve danışman arasında bir veda töreni gerçekleştirilmelidir.

Online Danışmanlık Hizmetinin Zorlukları Nelerdir?

Online danışmanlık hizmeti, geleneksel yüz yüze danışmanlık hizmetine göre bazı zorluklar içermektedir. Online danışmanlık hizmetinin zorlukları şunlardır:

Teknik sorunlar: Online danışmanlık işi, internet bağlantısı, bilgisayar, telefon, kamera, mikrofon gibi teknolojik araçlara bağımlıdır. Bu araçlarda yaşanabilecek herhangi bir arıza, kesinti veya uyumsuzluk, online danışmanlık sürecini olumsuz etkileyebilir. Teknik sorunlar, danışan ve danışman arasındaki iletişimi kesintiye uğratabilir, güven ve uyum sorunları yaratabilir veya online danışmanlık sürecini tamamen sonlandırabilir.

Güvenlik sorunları: Online danışmanlık işi, internet üzerinden gerçekleştirildiği için güvenlik sorunlarına açıktır. Online danışmanlık sürecinde paylaşılan kişisel bilgiler, görüntüler, sesler veya mesajlar, üçüncü kişiler tarafından izlenebilir, kaydedilebilir veya kötüye kullanılabilir. Güvenlik sorunları, danışan ve danışman arasındaki gizlilik ve mahremiyet ilkesini ihlal edebilir veya online danışmanlık sürecine zarar verebilir.

İletişim sorunları: Online danışmanlık işi, yüz yüze iletişimin sağladığı bazı avantajlardan yoksundur. Online danışmanlık sürecinde, danışan ve danışman arasındaki ses tonu, mimik, jest, beden dili gibi iletişim unsurları eksik veya sınırlı olabilir. İletişim sorunları, danışan ve danışman arasındaki anlaşmayı, empatiyi ve raporu zayıflatabilir veya online danışmanlık sürecini verimsiz kılabilir.

Online Danışmanlık Hizmetinin Avantajları

Online danışmanlık hizmeti, geleneksel yüz yüze danışmanlık hizmetine göre bazı avantajlar sunmaktadır. Online danışmanlık hizmetinin avantajları şunlardır:

Erişilebilirlik: Online danışmanlık işi, internet erişimi olan her yerden alınabilen bir hizmettir zaman, mekan ve maliyet gibi kısıtlamaları ortadan kaldırarak danışanların daha kolay ve rahat bir şekilde danışmanlık almasını sağlar. Online danışmanlık mesleği özellikle uzak bölgelerde yaşayan, seyahat etmekte zorlanan veya sosyal fobi gibi nedenlerle yüz yüze görüşmeye çekinen kişilere fayda sağlar.

Esneklik: Online danışmanlık işi, farklı online danışmanlık türleri sunarak danışanların tercihlerine uygun bir şekilde hizmet verir e-posta, sesli veya görüntülü arama veya anlık mesajlaşma gibi farklı iletişim araçları kullanarak danışanların kendilerini daha rahat ifade etmelerine imkan tanır aynı zamanda farklı alanlarda uzmanlaşmış profesyonel danışmanlar ile çalışarak danışanların ihtiyaç duydukları konularda destek almasını sağlar.

Etkililik: Online danışmanlık işi, geleneksel yüz yüze danışmanlık hizmeti kadar etkili bir hizmettir. Online danışmanlık hizmeti, danışanların sorunlarını tanımlamalarına, çözüm yolları bulmalarına ve hayat kalitelerini artırmalarına yardımcı olur. Online danışmanlık hizmeti, aynı zamanda danışanların kendilerini daha iyi tanımalarına, özgüvenlerini geliştirmelerine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlar.

Online Danışmanlık Hizmetinin Faydaları

Online danışmanlık hizmetinin faydaları ve avantajları birbiriyle benzerdir. Online danışmanlık hizmetinin faydaları şunlardır:

Zaman tasarrufu: Online danışmanlık işi, danışanların seyahat etmek, trafikte beklemek veya randevu almak gibi zaman kaybettiren işlemlerden kurtulmasını sağlar danışanların kendi zamanlarını daha verimli bir şekilde kullanmalarına ve online danışmanlık sürecini kendi programlarına göre ayarlamalarına olanak tanır.

Maliyet tasarrufu: Online danışmanlık işi, danışanların ulaşım, konaklama veya yemek gibi ek maliyetlerden kaçınmasını sağlar aynı zamanda online danışmanlık platformları tarafından sunulan uygun fiyatlı paketler sayesinde danışanların bütçelerine uygun bir şekilde hizmet almasını sağlar.

Gizlilik koruması: Online danışmanlık işi, danışanların kimliklerini gizli tutarak ve online danışmanlık sürecinde paylaşılan bilgileri şifreleyerek gizlilik koruması sağlar özellikle toplumda tabu olarak görülen veya utanç verici olarak algılanan konularda destek arayan kişilere fayda sağlar aynı zamanda online danışmanlık platformları tarafından sunulan anonimlik seçeneği sayesinde danışanların kendilerini daha rahat açmalarına imkan tanır.

Online danışmanlık mesleği günümüzde giderek yaygınlaşan ve tercih edilen bir hizmettir geleneksel yüz yüze danışmanlık hizmetine göre bazı zorluklar içerse de bunların üstesinden gelmek mümkündür sunduğu avantajlar ve faydalar sayesinde kişilerin sorunlarına çözüm bulmalarına ve hayat kalitelerini artırmalarına yardımcı olur. Online danışmanlık hizmeti almak isteyen kişilerin kendilerine uygun bir online danışmanlık platformu bulmaları ve online danışmanlık sürecine aktif olarak katılmaları önemlidir.

Online Danışmanlık Hizmeti Al

Google ADS Danışmanlığı

Google ADS Danışmanlığı

Google ADS Danışmanlığı Nedir?

Google arama motorunda reklam veren uzman kişilere google ads uzmanı denilmektedir, google ads uzmanlarının web site sahiplerine vermiş olduğu desteğe de google ads danışmanlığı denilmektedir.

Bu makalede sizlere google ads nedir, google ads reklam türleri neler gibi konular hakkında biraz bilgiler vereceğim bu sayede google ads danışmanlığının ne olduğunu daha iyi anlamış olacaksınız.

İşte google ads danışmanlığı konuları şunlardır;
(daha&helliip;)

SEM Danışmanlığı

SEM DanışmanlığıSEM Danışmanlığı Nedir?

Arama motorlarında, sosyal medya sitelerinde vb. mecralarda reklam veren uzman kişilere sem uzmanı denilmektedir, sem uzmanlarının web site sahiplerine vermiş olduğu desteğe de sem danışmanlığı denilmektedir.

Günümüzde internetin yaygınlaşmasıyla birlikte hem arama motorlarının hem de sosyal medya kullanıcılarının sayıları da artmaktadır bu da internette reklam vermenin önemli olmaya başladığını göstermektedir işte sanal alemde verilen bu reklamlara dijital reklamlar denilmektedir.

Not: SEM danışmanlığı olarak sadece Google ADS(Adwords) konusunda hizmet vermekteyim. (daha&helliip;)

SEO Danışmanlığı

SEO Danışmanlığı

SEO Danışmanlığı Nedir?

Bir web sitesinin internetteki görünürlüğünü arttırmak ve arama motorlarında en üst sıralara çıkarmak için şahısların veya kurumsal firmaların yapmış oldukları seo çalışmalarına seo danışmanlığı denir.

Bir web sitesinin internette bulunabilir olması seo açısından çok önemlidir bu sayede sitenize trafik çekebilir, satışalarınızı arttırabilir ve markalaşabilirsiniz. Web sitenizin arama motorlarında yükselebilmesi için eğer seo tekniklerini biliyorsanız kendiniz uygulayabilir bilmiyorsanız seo danışmanlığı hizmeti sunan bir firmayla beraber çalışabilirsiniz.

Kurumsal SEO Danışmanlığı

Kurumsal firmaların yapmış olduğu seo çalışmalarına kurumsal seo danışmanlığı denir. SEO hizmeti konusunda hizmet veren kurumsal firmalar bünyelerinde çalıştırdıkları uzman kişilerle seo konusunda web site sahiplerinin ihtiyaçlarına göre en doğru seo tekniklerini uygulamaktadırlar şahsen kendim de 2007 yılından beri web tasarım(wordpress ve joomla), seo, Google ads ve satış ortaklığı konusundaki tecrübelerime dayanarak kendi danışmanlık firmamla web site sahiplerine seo hizmeti vermekteyim.

SEO Danışmanlığı Yapan Doğru Firmaları Bulabilmek

SEO danışmanlığı yapan doğru firmaları bulabilmek için bazı noktalara dikkat etmek gerekir öncelikle seo işiyle uğraşan bir firmanın web sitesi olmalı o web sitesinde yaptığı tüm çalışmaları yani site içi ve site dışı seo işlerinden bahsetmeli, web sitesinde bir telefonu olmalı, iletişim sayfası olmalı, ulaşılabilir olmalı sadece kendi sitesindeki yorumlara değil sosyal medya ve forum sitelerindeki yorumlarına da bakılmalı, referansları incelenmeli, seo işleriyle ne kadar zamandır uğraştığı ile ilgili web sitesinde bilgileri olmalı ayrıca doğal seo teknikleri olarak bilinen white hat seo(beyaz şapka seo) tekniklerini mi yoksa hacklink gibi black hat seo(siyah şapka seo) tekniklerini mi uyguluyor mutlaka araştırmalısınız zirâ black hat seo teknikleri uygulanan siteler arama motorlarında mutlaka spam cezası yemektedirler.

Web siteniz için doğru işler yapan bir firmaya ihtiyacınız varsa seo işleri konusunda size profesyonel olarak yardımcı olmaya hazırım.

SEO Danışmanlığı Hizmeti İşleri Nelerdir?

SEO danışmanlığı hizmeti işleri site içi ve site dışı seo işlemleri olarak ikiye ayrılır. Bir web sitesinde site içi seo işlemleri olarak sitede varsa problemlerini gidermek, makaleler ekleyip düzenlemek, link yapılarını düzenlemek, hız optimizasyonu işlemlerini yapmak, robots.txt dosyasını düzenlemek, sitemap dediğimiz site haritasını düzenlemek şeklinde sayabiliriz site dışı düzenlemeleri olarak da backlink almak, arama motorlarına, sosyal medya sitelerine, forum ve diğer sitelere reklam vermek gibi işleri sayabiliriz.

SEO Danışmanlığı İşleri Nasıl Yapılmalı?

SEO danışmanlığı işleri dürüst ve white hat seo(beyaz şapka seo) teknikleri olarak bilinen arama motorları algoritmalarına göre en doğru seo teknikleri uygulanmalı.

SEO hizmeti işlerini 3 aşamada yaparım;

1- Analiz

Bir web sitesine seo işlemlerini yapmadan önce o sitenin site içi ve site dışı analizlerini yaparım.

Site İçi Analizlerim

– Site içi hata tespitleri
– Makalelerin seo uyumluluk kontrolleri
– Site içi link yapısı kontrolleri
– İç linkleme kontrolleri
– Web site düzeni kotrolleri
– Robots.txt dosya kontrolü
– Site haritası kontrolü

Site Dışı Analizlerim

– Web sitenin Google analytics ve Google search console servislerine kaydının yapılıpğ yapılmadığının analizi
– Rakip web site analizi
– Kaliteli backlinklere sahip olup olmadığının kontrolü
– Web sitenin konusuna göre backlink alınabilecek sitelerin analizi

2- SEO İşlemleri

Analiz kısmında sizlere bahsetmiş olduğum seo işlemlerini yapmaya başlarım.

3- Raporlama

Bir ay boyunca yapmış olduğum site içi ve site dışı tüm seo işlemlerinin raporunu sunarım.

SEO Danışmanlığı Ücretleri

SEO danışmanlığı ücretleri bir web sitenin seo ihtiyaçlarına göre belirlendiğinden dolayı daha çok teklif olarak ücretler hesaplanır ancak fiyatlar istenirse yapılacak iş miktarlarına göre paketler şeklinde de sunulabilir.

SEO Danışmanlığı Sitenize Ne Sağlar?

SEO danışmanlığı sitenize arama motorlarında yükselme performasnı sağlar ancak sitenizin arama motorlarında yükselebilmesi için site içi ve site dışı seo işlemleri doğru bir şekilde yapılmış olması gerekir işte ben de bu noktada sitenizi inceleyerek eksikliklerini belirliyor sonra yapılması gereken tüm işlemleri yaparak web sitenizin arama motorlarına en uygun hâle getiriyorum tâbiki bir web sitenin arama motorlarında devamlı yükselebilmesi için yapılan seo çalışmaları devamlı takip edilmeli bir problemle karşılaşıldığında da acilen müdahale edilip gerekli düzeltmeler yapılmalı bunun için düzenli olarak her ay seo hizmeti almak gerekir.

SEO Danışmanlığı Hizmetinde Ne Zaman Sonuç Alınır?

SEO danışmanlığı hizmetinde sonuçlar bir web sitesinde kullanılan anahtar kelimelerin rekabet durumuna göre değişir yani rekabet durumu düşük anahtar kelimelerde arama motorlarında ilk sayfaya çıkmak yüksek rekabetli anahtar kelimelere göre daha kolaydır o yüzden seo hizmeti alınırken hiçbir şekilde işte sizin web siteniz şu kadar zamanda arama motorlarında ilk sayfaya çıkar denilemez sadece web sitelerinde yapılan çalışmalara göre bir tahmin yürütülebilir o kadar.

SEO hizmet sektöründe dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de hiç kimse size arama motorlarında web sitenizi birinci sayfaya veya birinci sıraya çıkma garantisi veremez neden diye soracak olursanız çünkü arama motorları algoritmalarını devamlı geliştirmektedirler bundan yıllar önce geçerli olan bazı seo teknikleri günümüzde geçerliliğini yitirmiş olabiliyor seo danışmanlığı işinde başarılı olabilmek için devamlı olarak arama motorlarının algoritmaları takip edilmeli ve yapılacak olan seo işlemleri de arama motorlarının algortimalarına uygun olarak yapılmalı.

 

Pin It on Pinterest

Call Now Button