HİZMET SÖZLEŞMESİ

WEB TASARIM HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR VE TANIMLAR

İş bu sözleşme ../../20.. tarihinde ticari merkezi Evka-5 Mah. 8926 Sok. Barış Apt. No:12 K:2 D:12 adresinde mukim Özer Irmak (Özer Irmak olarak anılacaktır) ile ………………………………………………………………………………………………………………. adresinde mukim ………………………………………………………………………………………………………. (MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının WPDAHİSİ tarafından hazırlaması hizmetini kapsamaktadır.

MADDE 3: MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server / hosting) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. Müşteri hosting hizmetini ve domain tescilini Özer Irmak’dan talep ederse web tasarım hizmet bedeline ilave edilecektir.

3.2. Web tasarımın düzenlenmesi ve tasarlanması aşamasında gerekli olan resim ve yazılı dökümanları kendisi tedarik etmeli veya ettirmeli, resimleri bilgisayar ortamında veya yüksek kalitede Özer Irmak’a iletmelidir. Müşterinin gerekli dökümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmeden dolayı Özer Irmak sorumlu tutulamaz.

3.3. MÜŞTERİ, Özer Irmak tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının Özer Irmak’a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.4. MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, Özer Irmak’ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.5. MÜŞTERİ, kendisine ait tüm yedeklerin ve verilerin güvenliğinden sorumludur. Herhangi bir sebepten dolayı bilgi kaybı yaşandığında Özer Irmak mesul olmayacaktır. MÜŞTERİ bu durumdan doğabilecek zararlardan dolayı Özer Irmak’dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

MADDE 4: ÖZER IRMAK’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Müşteri’nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları(web tasarım) hazırlamakla yükümlüdür.

4.2. Müşteri’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları 1 hafta içerisinde düzeltmekle yükümlüdür bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.3. Müşteri için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki basit değişiklikler(komple tasarım ve kod/blok/div değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra Özer Irmak’ın belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.4. Müşteri tarafından talep edilen ek tasarım(tasarım ve kod değişikliği gerektiren düzeltmeler, sayfa eklemeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

MADDE 5: GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Hem Özer Irmak hem de MÜŞTERİ birbirlerinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. Üçüncü sahışlarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka kişilerle paylaşılmamalıdır.

5.1 Özer Irmak, Dosya Transfer Yetkisi(FTP), Veritabanı, Yönetim Kontrol Paneli şifreleri ile site içeriğine ve veritabanına kayıtlı müşteri bilgileri ve özel bilgileri 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşmayacağını ve kullandırmayacağını beyan ve taahhüt eder.

5.2. MÜŞTERİ, kendi çalışanlarının, herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan Özer Irmak mesul değildir.

MADDE 6: ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

MADDE 7: TEBLİGATLAR

İş bu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için taraflar işbu sözleşmede yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar bu adreslerde vaki değişiklikleri diğer tarafa noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 8: GARANTİ

Web sitesinin, istenilen her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde testleri tamamlandıktan sonra çalışır durumda yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve toplam garanti süresi 1 yıl olacaktır.

Özer Irmak tarafından titizlikle geliştirilecek ve test aşamasında olası hatalardan arındırılacak web sitesinde, 1 yıllık garanti süresi içerisinde olabilecek yazılım veya tasarım hatalarının düzeltilmesinde veya sitenin çalışmaması durumunda müdahale edilip çalışır duruma getirilmesi esnasında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

MADDE 9: ÜCRETLENDİRME ve ÖDEME

Web sitesinin hazırlanması için belirli ücret önceden kararlaştırılmış olup gerekli tercümeler ve satın alınması gereken görseller hariç …………………TL’sı olarak belirlenmiştir.

Müşteri bu ücretin %50’sini peşin, %50’sini iş bitiminde fatura karşılığı ödeyecektir. İş bitiminde site hazır halde yazılı veya mail yolu ile onaylı olarak teslim edilip gerekli kontroller bitirildikten sonra kesilecek fatura tarihinden en geç bir hafta sonra ödeme yapılmalıdır. Gecikme halinde aylık olarak %10 faiz uygulanacaktır.

MADDE 10: İŞİN TAMAMLANMASI & İPTALİ

Web sitesinin hazırlanması Müşteri haricinde bir sebepten dolayı iş tamamlanmayacak ise Özer Irmak aldığı tüm ücretleri iade etmek zorundadır.

Web sitemizde yer alan tüm wordpress hizmetlerin(eklenti kurulumu, destek, bakım, hız optmizasyon ayarları vb. hizmetler) müşteri haricinde veya web sitesinin problemleri haricindeki bir sebepten dolayı iş tamamlanmayacak ise Özer Irmak aldığı tüm ücretleri iade etmek zorundadır.

10.1 Müşteri için yapılmış olan tüm tasarımsal (web sitesi, web sitesi taslağı, web sitesi onaylanmış taslağı, kurumsal evraklar, logo, kartvizit ve diğer matbuu evraklar, mockup sunumlar dahil) ürünler/çalışmalar sözleşme sonrasında dijital olarak veya mail ile Müşteri’ye iletildiğinde / sunulduğunda Özer Irmak işin %100’ünü tamamlamamış / teslim etmemiş olsa dahi peşin olarak aldığı sözleşme tutarında belirtilen %50’lik ön ödeme kısmını müşteri talep etmeyecektir.

MADDE 11: PROJE AMACI & MOCKUP GÖRSELLEŞTİRMELER

Günümüz teknolojisine uygun, gerek görsel gerekse de teknolojik olarak kurumu en iyi şekilde temsil edecek projeyi oluşturmak.

En üst düzeyde arama motorları alt yapısına uygun olarak kurumun ziyaretçi sayısını maksimum düzeye çıkarmak.

Özer Irmak, Müşteri web sitesi için sunacağı/sunduğu dijital sunumlarda kullandığı tüm mockup (kartvizit, matbuu evrak tasarımları, kataloglar, antetli zarflar v.b görselleştirmeler) tasarım ürünlerini baskı olarak üretip, herhangi bir ücret karşılığında veya ücretsiz olarak teslip edeceğini taahhüt etmez. Tüm mockup ürünler dijital sunumu görselleştirmek ve ürün algısını güçlendirmek için kullanılır. Müşteri talebi doğrultusunda bu dijital mockup görselleri ücreti karşılığında vektörel olarak Müşteri’ye teslim edilir. Müşteri bu dijital mockup ürünlerin baskı versiyonları için Özer Irmak’dan fiyat teklifinde bulunabilir.

MADDE 12: PROJE SİTE HARİTASI

Tüm içerik, ek hizmetlere ait ücret tablosu ve proje ayrıntıları / detayları EK-1 de belirtilmiştir.

MADDE 13: TEKNİK ŞARTNAME

•Firma kurumsal kimliğe uygun tasarım oluşturulacaktır.
•Teknolojiin elverdiği en üst hız seviyesine sahip olacak(gtmetrix.com sitesi değerlerine göre %80 ve üzeri)
•HTML5 alt yapısı
•PHP yazılım dili
•Mükemmel derecede güvenli bir proje
•Tüm tarayıcılarda uyumluluk (IE8 üzeri ve tüm güncel tarayıcılar, IPAD uyumluluğu)
•Kullanıcı dostu tasarım
•%100 arama motoru optimizasyonu
•URL Rewrite (Perma Link)
•Sayfa isimleri ilgili içeriğin ismini taşıyacak
•CSS 3, XHTML
•Tüm sayfa içi geçişler arama motorlarının takip edebileceği düzende birbirine bağlanacaktır.
•Tüm link bağlantıları arama motorları için açıklayıcı metinler içerecektir.
•Her içerik sayfasına özel sayfa başlığı (title) tanımlanacaktır.
•Her içerik sayfasına özel açıklama (description) tanımlanacaktır.

MADDE 14: PROJE YAPI ŞEKLİ ve SÜRECİ

Özer Irmak müşteriye sağlayacağı internet adresi aracılığıyla müşterinin sitenin yapım aşamasını ve yapılan çalışmayı takip edebilmesini sağlayacaktır.

Projenin yapım süreci ana sayfa onaylanmasının ardından 30 iş günüdür.

MADDE 15: YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 15 (onbeş) maddeden ve 4 (dört) sayfadan oluşan işbu sözleşme ../../20.. tarihinde 2 (İki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, okunmuş ve imza altına alınmıştır.

                                           MÜŞTERİ                                                                                                  ÖZER IRMAK

                                         KAŞE İMZA                                                                                                   KAŞE İMZA

EK-1

CMS(İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ) PAKET ÖZELLİKLERİ & PROJE SİTE HARİTASI

KONU: Bu belgede CMS(içerik yönetim sistemi) yazılımınında var olan yazılım modeli ve tekniklerini, modülleri ve yazılım alt yapısı hakkında bilgiler mevcuttur.

MODÜLLER ve PAKET ÖZELLİKLERİ:

Genel Özellikler

•Türk Ticaret Kanunu ile tam uyumlu.
•İçerik yönetimi.
•Ürün/Katalog yönetimi
•Online HTML editör.
•SEO desteği.
•Çoklu dil desteği
•Haber/duyuru yönetimi.
•İletişim formu modülü

Türk Ticaret Kanunu

•Türk Ticaret Kanunu’nda, Şirketler için Web Sitesi Yayınlanması hakkında belirtilen maddelere tam uyumlu.

İçerik Yönetimi

•Sınırsız sayıda sayfa oluşturulabilir.
•İstenilen sayfaların altında alt sayfalar oluşturulabilir.
•Online HTML editörü ile sayfa ve ürün yönetimi çok rahat şekilde online olarak yapılabilir.
•Sayfaların meta bilgileri ve adresleri düzenlenebilir.
•Özelleştirilebilir menü sistemi sayesinde istenildiği gibi menü yapısı oluşturabilir.
•Dosya yükleme imkanı.
•Otomatik galeri oluşturabilir ve istenilen sayfa da tek tuşla kullanılabilir.
•Otomatik slide sistemi oluşturabilir ve istenilen sayfa da tek tuşla kullanılabilir.

Ürün ve Kategori Yönetimi

•Sınırsız kategori ve alt kategori eklenebilir.
•Sınırsız ürün eklenebilir.
•Ürünlere sınırsız resim yüklenebilir.
•Ürünlerin ve kategorilerin meta bilgileri ile adresleri istenildiği gibi düzenlenebilir.
•Ürünler birden fazla kategoride kullanılabilir.

Form Yönetimi

•İletişim formları istenilen yapıda oluşturulabilir. (tasarımda hazırlanır, entegrasyonu Özer Irmak tarafından yapılır)

SEO Desteği(SEO Modülü Satın Alınmışsa)

•Sayfaların meta bilgileri ve adresleri düzenlenebilir.
•Kategorilerin meta bilgileri ve adresleri düzenlenebilir.
•Ürünlerin meta bilgileri ve adresleri düzenlenebilir.
•Otomatik site haritası(sitemap) oluşturulur.

PROJE SİTE HARİTASI

Burada web sitesinin site ağacı(sayfaları) eklenecektir.

SEO DANIŞMANLIĞI, GOOGLE ADS VE DİJİTAL PAZARLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

Madde 1.Taraflar

İşbu https://www.ozerirmak.com.tr Alıcı Sözleşmesi, Özer Irmak (Satıcı) ile www.ozerirmak.com.tr (Site) sitesinden kredi kartı bilgisini vermek, bankadan Satıcı’nın hesabına havale yapmak suretiyle ‘Site’ hizmetlerinden faydalanan müşteri (Alıcı) arasında ‘Alıcı’ nın www.ozerirmak.com.tr sitesinde işlem yapması anında veya işlem yapmak için ‘Satıcı’ ya ödeme yapması anında karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

‘Alıcı’, www.ozerirmak.com.tr sitesinde işlem yaptığında, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini kabul ettiğini ve onayladığını kabul ve beyan eder.

Madde 2.Tanımlar

Alıcı:
www.ozerirmak.com.tr adresinde ‘Satıcı’ tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri iş bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde kredi kartı bilgisini vererek, havale yaparak veya promosyon ile satın alan ‘müşteri’.

Satıcı:
www.ozerirmak.com.tr adresinde ‘Alıcı’lara yönelik olarak hukuken mülkiyetine haiz bulunduğu ve mülkiyeti üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden ‘kuruluş’.

Site:
Satıcı sahipliğindeki elektronik ticaretin yapıldığı ve mal ve/veya hizmetlerin alınıp, satıldığı ve raporlandığı www.ozerirmak.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

Site Hizmetleri (Kısaca ‘Hizmet’):

‘Site’ içerisinde ‘Satıcı’ tarafından kullanıma sunulan ve ‘Alıcı’ tarafından satın alınan değerlerdir. ‘Satıcı’, ‘Site’ içerisinde ortaya konulan ‘hizmet’lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. ‘

Madde 3.Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, ‘Site’de sunulan hizmetlerin (Google Adwords, Google SEO, Harita Kayıt, Sosyal Medya Pazarlama, Özel Yazılım Hizmetleri ve Dijital Pazarlama Danışmanlığı), bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Talep Edilen Ürün Özellikleri (Anahtar Kelimeler,Reklamın Yayınlanacağı Saatler,Ülkeler, iller ve Talep Edilen Bütçe, Harita Kayıt Bilgileri, SEO Teklif Kelimeleri) https://www.ozerirmak.com.tr adresinde bulunan Talep Formunda Belirtilen İsteğe Göre Belirlenecek ve Alıcı Tarafından Doldurulan Bu Bilgiler Baz Alınacaktır.

Madde 4.Mucbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ‘Satıcı’ işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ‘Satıcı’ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ‘Satıcı’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. ‘Mücbir sebep’ terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları,Google Hesap İncelemeleri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ‘Satıcı’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Madde 5.Hak ve Yükümlülükler

5.1. ‘Alıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

a) ‘Alıcı’, ‘Site’nin hizmetlerinden faydalanırken ve ‘Site’deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, ‘Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, sitede ve bu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

b) ‘Alıcı’, ‘Satıcı’ nın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ‘Alıcı’lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple ‘Satıcı’ dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

c) ‘Alıcı’lar ‘Site’ dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. ‘Satıcı’, ‘Alıcı’lar tarafından kendisine iletilen veya ‘Site’ üzerinden kendileri tarafından girilen bilgilerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

d) Alıcı’lar, ‘Satıcı’nın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez

e) ‘Alıcı’lar sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerin satın alınması ile ilgili işlemlerde öncelikle ‘Kredi’ satın almak zorundadırlar. ‘Alıcı’, ‘Kredi Satın Alma İşlemini kredi kartı ile online veya havale yolu ile de gerçekleştirebilir. Havale ile yapılan ‘Kredi’ alımlarında ‘Alıcı’ ödeme yaptığını ‘Satıcı’ya bildirmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. Kredi Kartı Mail Order Formu İle Ödeme Yapıldığında Ödemeye Herhangi Bir Sebepten Dolayı Bankanız Aracılığı İle yapılan İtiraz Halinde Google Inc. ile satıcı (Özer Irmak) Arasındaki İş Ortaklığı Zarar Görebileceği Gibi Satıcı Doğabilecek Maddi Ve Manevi Tazminat Hakkına Saklı tutar.

Alıcı Herhangi Bir Sebeple kendi el yazısı ile, kendi İmzası Bulunan Mail Order Formu Doldurarak Yaptığı Ödemelere İtiraz Etmeyecegini Kabul, Taahüt ve Beyan Ettiğini Onaylamış Bulunmaktadır

f) ‘Alıcı’, ‘Site’de ‘Satıcı’ tarafından satış için sergilenen ürün ve/veya hizmetleri, ‘(Google Adwords, Google SEO, Harita Kayıt, Sosyal Medya Pazarlama, Özel Yazılım Hizmetleri ve Dijital Pazarlama Danışmanlığı)kullanarak talep ettikten sonra, satın almayı kabul ve taahhüt eder.

g) ‘Alıcı’, sergilenen herhangi bir ürün ve/veya hizmeti, ‘Kredi’sini kullanarak satın aldığında, ‘Site’de ürün ve/veya hizmet ile ilgili yapılan açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır. ‘Alıcı’ satın alma işleminden vazgeçebilir ancak iptal ve iade talebine kadar olan süreye kadar gerçekleşen yayın bedelini, yayın bedeline tekabül gelen komisyon oranını ve hesap kurulumu-optimizasyonu ücreti KDV hariç komisyon dahil yapılmış ödeme içerisinden düşerek geri iade edilecektir. ‘Satıcı’nın her durumda ve aşamada satışı iptal etme hak ve yetkisi vardır.

h) Şayet ödeme yapıldıktan sonra reklamlarınız Google Ads üzerinde BİZDEN KAYNAKLANMAYAN bir sebepten yayınlanmasa(reddedilme uygunsuz bulunma kara liste vb.) gibi nedenlerden ÜCRET İADESİ yapılmaz fakat Bakiyeniz saklı kalır ve dilediğiniz zaman başka reklam vererek değerlendirebilirsiniz.

i) ‘Alıcı’ ve ‘Satıcı’ arasındaki alım-satım işlemi, ‘Alıcı’nın satın almak isteğini ‘Panel’i aracılığıyla ‘Satıcı’ya bildirdiği mal ve/veya hizmetin ‘Alıcı’ya sunulması ve hizmetin verildiğinin ‘Panel’i aracılığıyla ‘Alıcı’ya bildirilmesi veya ürünün ‘Satıcı’ tarafından ‘Alıcı’nın belirttiği adrese fiziki olarak teslimi ile ‘Kredi’sinden mal ve/veya hizmet bedelinin kesilmesidir.

j) Seo danışmanlığı hizmeti sadece site içi seo işlemlerini kapsamaktadır ve satılan tüm paketler %100 yükseliş garantilidir yapılan tüm işlemler kalıcıdır herhangi bir olumsuzlukta eşdeğer şekilde telafi işlemi gerçekleştirilir. Seo çalışmalarında gözle görülür net yükseliş , sektör ve rekabet durumuna göre birkaç aydan bir seneye kadar günü bulabilmektedir.

k) Seo danışmanlığı hizmeti işe başlandıktan sonra ücret iadesi yapılmaz ancak müşteri haricinde bir sebepten dolayı iş tamamlanmayacak ise Özer Irmak aldığı tüm ücretleri iade etmek zorundadır.

Madde 6.Genel Hükümler

a) Uluslararası fikri mülkiyet hukukuna (Türkiye Cumhuriyeti Telif Hakları Kanunu dahil olmak üzere) uyan ihlal edildikleri iddia edilen telif haklarına ilişkin ihbarlara karşılık vermek ve birden fazla defa ihlal edenlerin hesaplarını iptal etmek ‘Satıcı’ nın politikasıdır.

b) Google reklamlarına yönelik promosyon kuponlarının firma için uygulanması ‘Satıcı’ nın inisiyatifindedir. Promosyon kuponları uygulanacak hesaplar. Google Politikalarına, Adwords koşullar ve şartlar belgelerine uygun olmalıdır. Promosyon kuponları bu koşulları sağlayan müşteriler için karşılıksız olarak firmaya sunulabilir.

c) ‘Satıcı’ ilgili firma için firmanın yaptığı ödeme bedeli karşılığı olan kota çerçevesinde Google arama motorunda Sponsor Bağlantı Reklamı sağlanmasını taahhüt eder. İlgili firmanın ‘Satıcı’ dan satın aldığı Google reklam bütçesi sona erdiğinde firmanın reklamları duraklatılır ve ilgili firma durumdan haberdar edilir.

d) ‘Satıcı’ ilgili kuruluşun anahtar kelimelerinin ve reklamlarının Google Adwords Qualified Professional Tarafından yönetilmesi ve optimizasyonu işlemlerini yapmayı taahhüt eder.

e) ‘Satıcı’ ilgili firmanın internet sayfalarıyla ilgili reklam istatistiklerinin, firma tarafından belirlenecek temsilciye Google Reklam paneli aracılığı ile iletilmesi işlemini taahhüt eder.

f) Müşteri gönderilen iletişim bilgilerinin doğruluğunu şimdiden kabul ve taahhüt eder. Müşterinin göndermiş olduğu iletişim bilgilerinin doğruluğu yine müşterinin sorumluluğunda olup, bu konulardan doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.

g) ‘Satıcı’ sağladığı hizmet üzerinden müşterinin internet sayfasında hukuka, adaba, ahlaka, kamu düzenine aykırılık teşkil eden fiil ve eylemlerini tespit ettiği takdirde veya gene müşterinin internet sayfasında Google AdWords Yönergelerine aykırı ibareler veya görseller tespit ettiği takdirde; tespit ettiği tarihten itibaren müşteriye haber vermeksizin ve hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin reklamları kaldırma hakkına sahiptir.

h) ‘Satıcı’ tarafından yönlendirilecek, müşteriye ait internet sayfalarının içeriğinde hiçbir sebebe dayanmayan, kişisel kin, garez, ve benzeri nedenlerle herhangi bir kişi, kurum, maddi ya da manevi varlık ile ilgili sadece kötüleme amaçlı olan içerik göndermek; ziyaretçi ve üçüncü kişilere yönelik gereksiz argo kelimeler kullanmak; herhangi bir kişi, kurum, maddi ya da manevi varlık üzerinde infiale yol açacak içerik göndermek; yorum amacı taşımayan, güdümlü, yönlendirmeli, sadece siyasi, dini ve kültürel propaganda amacı taşıyan içerik oluşturmak; kendisine ait olmayan bir içeriği telif haklarını yok sayarak göndermek; birbirilerinin kişisel haklarına müdahale etmek ile cezai işlem gerektirecek yasalara aykırı her bir durum yasaktır. ‘Satıcı’ bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmediği gibi içeriği internet sayfasında yayınlayan müşteri bu durumdan bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

i) Ödeme tutarının %18’lik tutarı Katma Değer Vergisine münhasır ‘Satıcı’ ya ödenir. ‘Satıcı’ KDV tutarının maliyeye ödenmesi ile mükelleftir.

j) Ödenen tutar KDV(Katma Değer Vergisi), Damga Vergisi, Stopajlar, komisyon oranları eklenmiş toplam tutarlardır. Yönetim paneli ve raporlama ara yüzünde kdv hariç toplam bütçeniz görüntülenmektedir. Firmaların/tüzel kişiliklerin kurumsal yapılarına, sektörlere, firmalarla yapılan özel sözleşme koşul ve şartlarına göre vergi, stopaj, komisyon oranları ve yüzdelik dilimler farklılık gösterebilir. Kdv düşüldüğünde kalan reklam bütçe tutarının %85’i doğrudan Google’a ‘Satıcı’ tarafından kredi kartı veya banka havalesi ile ödenecektir.

Madde 7.Gizlilik

www.ozerirmak.com.tr internet sitesine girmeniz ve/veya işbu internet sitesini kullanmanız aşağıdaki şart ve koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir

Özer Irmak, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, e-posta, telefon, cep telefonu vb’) sizlerden talep etmektedir.

Kullanıcıların www.ozerirmak.com.tr sitesi üzerinden ilettikleri bu kişisel bilgiler, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

Özer Irmak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasında tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Özer Irmak, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecektir.

Kullanıcılar, diledikleri zaman e-mail ve cep telefonu numarası gibi kişisel bilgilerinin www.ozerirmak.com.tr kampanya duyuruları listesinden çıkartılmasını bilgi@ozerirmak.com.tr adresine mail atarak talep edebilecek ve satıcı’ da bu talebi gerçekleştirecektir.

Özer Irmak, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Özer Irmak’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.ozerirmak.com.tr sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Özer Irmak’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Özer Irmak, kullanıcılara ve kullanıcıların www.ozerirmak.com.tr sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Özer Irmak, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman www.ozerirmak.com.tr sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Özer Irmak’ın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, www.ozerirmak.com.tr sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 8.Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve bunlara uygun olarak yorumlanacaktır. Taraflar işbu Sözleşmeden doğan veya Sözleşme ile bağlantılı olan bütün ihtilaf veya uyuşmazlıklarda Türkiye’de İzmir Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olmayı kabul ederler.

Sistemimizde İşlem Yaparak Alıcı Sözleşmesini Okuduğunuzu, İçeriğini Anladığınızı ve Hükümlerini Kabul ettiğinizi Onayladığınızı Kabul ve Bayan Etmiş Olmaktasınız.

Özer Irmak’a aşağıda yer alan bilgilerden ulaşabilirsiniz.

Telefon: 0555 646 06 15

E-Posta: bilgi@ozerirmak.com.tr

CANLI EĞİTİMLER VE EĞİTİM SETLERİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Mesafeli Satış Koşulları

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, ilgili web sitesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: Özer Irmak (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır.)

Evka-5 Mah. 8926 Sok. Barış Apt. No:12 K:2 D:12  Çiğli / İzmir Gsm: 0555 646 06 15

E-Posta: bilgi@ozerirmak.com.tr

İlgili web sitesi : Özer Irmak markasına ait ilgili tüm web
sitelerini tanımlar.

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak ilgili web sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. Bundan böyle (ALICI) olarak anılacaktır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. Detayları siparişin verildiği zamanda www.ozerirmak.com.tr web sitesinde belirtilmektedir ayrıca sipariş sonrası ALICI’nın üye olurken belirttiği mail adresine gönderilmektedir. Fiyat dahil tüm vaatlerimizin geçerililik süresi siparişin oluşturulduğu zaman (gün, saat ve dakika) itibariyle geçerlidir. SATICI eğitim tarihleri, eğitmen, eğitim yeri, eğitim süresi ve içerik ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Belirtilen ücretler KDV hariçtir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI iletişim adresine ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI namına ödememesi halinde, eğer ürünler iade edilebilir ürün statüsünde ise (Bu ürünler Teslimat & İade Koşullarında ayrıca belirtilmektedir.) ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI iletişim adres(ler)ine gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. Ancak cayma hakkının kullanılamayacağı eğitim ve öğretim faaliyetlerinde (Bu ürünler Teslimat & İade Koşullarında ayrıca belirtilmektedir.) belirtilen ürün veya hizmet satın alması yapılmışsa, ALICI bu bedelin geri ödenmesini talep etmeyeceğini peşinen kabul etmiş sayılır. ALICI alınan mal veya hizmet bedelinin SATICI tarafından, yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda, alacak olarak kaydedilmesini beyan eder. ALICI Kart
numarasının değişmesi, son kullanma tarihinin geçmesi, çalınması, kaybolması durumunda, gerekli yerlere yasal başvuru yapacağını, SATICI’nın bu durumla ilişkilendirilmeyeceğini kabul eder. Ayrıca ALICI önceden vermiş olduğu ödeme tarihinde, ödemenin iptalinin istenmesi veya ödenmemesi gibi isteklerinden feragat ettiğini, sipariş vermesi suretiyle kabul ve taahhüt eder. SATICI gerek görülmesi durumunda ALICI’ya ödemeyi internetten yaptığına ve iade etmeyeceğine dair Ödeme Formu doldurma ve onay isteme hakkını saklı tutar.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme
konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın satın aldığı ve Teslimat & İade Koşullarında Cayma hakkının kullanılamayacağı durumlarda belirtilen ürünler hariç olmak kaydıyla, siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakit ve def’aten ödenir eğer kredi kartıyla ödeme yapılmışsa aynı kredi kartına iadesi gerçekleştirilir fatura aslı gönderilmez ise KDV ve diğer vergiler sair yasal yükümlülükler iade edilmez.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI iletişim adreslerine gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5 –ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1- ALICI, eğitim içeriğinde öğrenmiş olduğu bilgileri ve teknikleri kesinlikle diğer insanları manipüle edici ya da zarar verecek şekilde kullanmayacaktır. Bu maddenin ihlali söz konusu olduğunda sertifikaları ve/veya diplomaları iptal edilecektir ve sertifikalarını derhal SATICI’ya iade edecektir.

5.2- ALICI, satın aldığı eğitimin içeriğinin terapi amaçlı bir eğitim olmadığını; kişisel gelişim, danışmanlık ve eğitime destek amaçlı bir program olduğunu kabul eder.

5.3- ALICI, yararlanacağı eğitime başlarken fiziksel ve zihinsel sağlığının ve psikolojisinin iyi olduğunu kabul eder bu konuda en ufak bir şüphe durumunda bir (doktor, psikiyatrist vb.) profesyonelin görüşünü alması gerektiğinin bilincinde olduğu ve herhangi bir şekilde doktor ya da psikiyatrist tarafından eğitime katılmasında sakınca görülmediğini kabul eder.

5.4- ALICI, SATICI’nın eğitim ve danışmanlık ile ilgili bir garanti vermediğini kabul eder.

5.5.- ALICI, Özer Irmak markasının ve eğitimlerinin tüm mali ve manevi haklarının SATICI’ya ait olduğunu kabul eder. ALICI, kelesajans adı ile ofis açma yetkisinin yalnızca kelesajans bayi ve temsilcileri’ne ait olduğunu kabul eder. kelesajans; Türk Patent Enstitüsü tarafından marka
korumasına sahiptir ve tüm hakları SATICI’ya aittir.

5.6- ALICI prosedürü tamamlaması halinde SATICI’dan alacağı sertifika ve/veya diplomalar ile devletin kanunlarla tıp okumuş kişilere verdiği yetkinlikte belirlediği tedavi amaçlı terapi ve hipnoterapi yapamayacağını kabul eder.

5.7- ALICI, eğitim aşamalarını tamamlaması halinde verilen sertifikanın Milli Eğitim Bakanlığı ile hiçbir bağlantısı olmadığını kabul eder.

5.8- ALICI, SATICI’dan aldığı eğitim programının içinde verilecek olan eğitim materyallerini (CD-DVD-manuel-uygulama kitapçığı) hiç bir şekilde kopyalayamaz, çoğaltamaz, satamaz. ALICI herhangi bir şekilde söz konusu materyalleri kopyaladığı takdirde bu ürünlerle ilgili SATICI’nın uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararları ile yoksun kalınan kazancı tazmin edeceği gibi cezai yaptırımlarla da karşı karşıya kalacaktır.

5.9- ALICI, senet veya taksitle ödeme yapıyor ise taksitlerini zamanında ödeyeceğini kabul eder. Eğer taksidinin bir tanesini bile aksatırsa kalan diğer taksit tutarlarının muaccel hale geleceğini kabul eder.

5.10- ALICI, SATICI’ya ödeme karşılığında üye olduğu takdirde bu üyeliğin 1 yıl sürdüğünü ve yıllık üyelik aidatını ödüyor olması durumunda üyelik hakkının devam edeceğini kabul eder.

5.11- ALICI, SATICI’dan aldığı eğitim programı ile ilgili haklarını 1.derece akrabaları dahil kimseye devir edemeyeceğini kabul eder.

5.12- ALICI, satın aldığı eğitim setinin içeriği ve mahiyeti hakkında detaylı olarak bilgilendirildiğini ve satın aldığı ürün hakkında her türlü açıklamanın kendisine yapıldığını kabul ve beyan eder.

MADDE 6 – DİĞER HUSUSLAR

6.1 – TEMERRÜD

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Ödemede herhangi bir gecikme durumunda aylık döviz bazında %5, TL bazında %10 faiz uygulanacaktır.

6.2 – YETKİLİ MERCİLER

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İzmir Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

6.3 – YÜRÜTME

Bu yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yürütür.

6.4 – GEÇERLİLİK

Bu sözleşme siparişin gerçekleştiği tarihte ALICI’ya bildirilmiş olup, Teslimat & iade Koşulları bu sözleşmenin bir eki olmak üzere sözleşme 6 ana maddeden ve 28 alt maddeden oluşmaktadır.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Pin It on Pinterest

Call Now Button