Online Danışmanlık Hizmeti

Online Danışmanlık Hizmeti

Online Danışmanlık Hizmeti Nedir?

Online danışmanlık hizmeti, internet üzerinden profesyonel bir danışman ile iletişim kurarak kişisel, mesleki veya akademik sorunlara çözüm bulmaya çalışan bir hizmettir. Online danışmanlık mesleği geleneksel yüz yüze danışmanlık hizmetine alternatif bir seçenek olarak sunulmaktadır. Online danışmanlık işi, danışanların zaman, mekan ve maliyet gibi kısıtlamalardan bağımsız olarak danışmanlık almasını sağlamaktadır.

Online Danışmanlık Hizmeti Türleri Nelerdir?

Online danışmanlık hizmeti, farklı iletişim araçları ve yöntemleri kullanılarak verilebilmektedir. Online danışmanlık hizmeti türleri şunlardır:

E-posta ile online danışmanlık: Danışan ve danışman arasında e-posta yoluyla yazılı mesajlaşma şeklinde gerçekleşen bir online danışmanlık türüdür. E-posta ile online danışmanlık, danışanın sorununu detaylı bir şekilde anlatmasına ve danışmanın da bunu analiz ederek geri bildirim vermesine olanak tanır. E-posta ile online danışmanlık, zaman ve mekan kısıtlaması olmadan gerçekleştirilebilir.

Sesli veya görüntülü arama ile online danışmanlık: Danışan ve danışman arasında sesli veya görüntülü arama yoluyla gerçekleşen bir online danışmanlık türüdür. Sesli veya görüntülü arama ile online danışmanlık, yüz yüze danışmanlığa en yakın olan online danışmanlık türüdür. Sesli veya görüntülü arama ile online danışmanlık, danışan ve danışmanın birbirlerinin ses tonu, mimik ve jestlerini görmelerine imkan verir. Sesli veya görüntülü arama ile online danışmanlık, belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilmesi gereken bir online danışmanlık türüdür.

Anlık mesajlaşma ile online danışmanlık: Danışan ve danışman arasında anlık mesajlaşma uygulamaları yoluyla gerçekleşen bir online danışmanlık türüdür. Anlık mesajlaşma ile online danışmanlık, e-posta ile online danışmanlığa göre daha hızlı ve etkileşimli bir iletişim sağlar. Anlık mesajlaşma ile online danışmanlık, yazılı ifade becerisi gerektiren bir online danışmanlık türüdür.

Online Danışmanlık Hizmeti Aşamaları Nelerdir?

Online danışmanlık hizmeti, geleneksel yüz yüze danışmanlığa benzer şekilde belirli aşamalardan oluşmaktadır. Online danışmanlık hizmeti aşamaları şunlardır:

Başvuru aşaması: Bu aşamada, danışan online danışmanlık hizmetine başvurur ve kendisiyle ilgili bazı temel bilgileri verir. Bu bilgiler arasında ad, soyad, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek, medeni durum, yaşadığı yer, tercih ettiği online danışmanlık türü gibi bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler, uygun bir danışmana yönlendirilmesi için kullanılır.

Tanımlama aşaması: Bu aşamada, danışan kendisine atanan danışman ile iletişime geçer ve sorununu tanımlar. Danışman, danışanın sorununu anlamaya çalışır ve danışanın beklentilerini, hedeflerini ve ihtiyaçlarını belirler. Danışman, danışan ile online danışmanlık sürecinin kuralları, sınırları ve etik ilkeleri hakkında da bilgilendirir.

Çalışma aşaması: Bu aşamada, danışan ve danışman arasında online danışmanlık süreci başlar. Danışman, danışanın sorununa uygun olarak farklı teknikler, yöntemler ve stratejiler kullanır. Danışman, danışana sorular sorar, geri bildirim verir, önerilerde bulunur, yönlendirir ve destekler. Danışan, danışmandan aldığı bilgi ve becerileri hayatına uygulamaya çalışır.

Sonlandırma aşaması: Bu aşamada, online danışmanlık süreci sona erer. Danışman, danışanın sorununda ilerleme kaydedip kaydetmediğini değerlendirir. Danışan, online danışmanlık sürecinden memnun olup olmadığını belirtir. Danışan ve danışman arasında bir veda töreni gerçekleştirilir.

Online Danışmanlık Hizmeti Nasıl Yapılır?

Online danışmanlık hizmeti almak isteyen bir kişi öncelikle kendisine uygun bir online danışmanlık platformu bulmalıdır. Online danışmanlık platformları, internet üzerinden online danışmanlık işi sunan web siteleri veya mobil uygulamalardır. Online danışmanlık platformları, farklı alanlarda uzmanlaşmış profesyonel danışmanlar ile çalışmaktadır. Online danışmanlık platformları, farklı online danışmanlık türleri sunmaktadır.

Online danışmanlık platformu seçtikten sonra, kişi online danışmanlık hizmetine başvurmalıdır. Online danışmanlık hizmetine başvurmak için kişi, kendisiyle ilgili bazı temel bilgileri vermelidir. Bu bilgiler arasında ad, soyad, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek, medeni durum, yaşadığı yer, tercih ettiği online danışmanlık türü gibi bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler, uygun bir danışmana yönlendirilmesi için kullanılır.

Online danışmanlık hizmetine başvurduktan sonra, kişi kendisine atanan danışman ile iletişime geçmelidir. Danışman ile iletişim kurmak için kişi, tercih ettiği online danışmanlık türüne göre e-posta, sesli veya görüntülü arama veya anlık mesajlaşma yoluyla ulaşabilir. Danışman ile iletişime geçtikten sonra, kişi sorununu tanımlamalıdır. Danışman ise kişinin sorununu anlamaya çalışmalı ve kişinin beklentilerini, hedeflerini ve ihtiyaçlarını belirlemelidir.

Danışan ve danışman arasında online danışmanlık süreci başladığında, kişi ve danışman belirli bir zaman diliminde düzenli olarak görüşmelidir. Görüşmeler sırasında, danışman kişiye farklı teknikler, yöntemler ve stratejiler sunmalıdır. Kişi ise bu teknikleri, yöntemleri ve stratejileri hayatına uygulamaya çalışmalıdır.

Online danışmanlık sürecinden memnun olup olmadığını belirtmelidir. Danışman ise kişinin sorununda ilerleme kaydettiğini tebrik etmeli ve kişiye gelecekte de kendisine başvurabileceğini söylemelidir. Danışan ve danışman arasında bir veda töreni gerçekleştirilmelidir.

Online Danışmanlık Hizmetinin Zorlukları Nelerdir?

Online danışmanlık hizmeti, geleneksel yüz yüze danışmanlık hizmetine göre bazı zorluklar içermektedir. Online danışmanlık hizmetinin zorlukları şunlardır:

Teknik sorunlar: Online danışmanlık işi, internet bağlantısı, bilgisayar, telefon, kamera, mikrofon gibi teknolojik araçlara bağımlıdır. Bu araçlarda yaşanabilecek herhangi bir arıza, kesinti veya uyumsuzluk, online danışmanlık sürecini olumsuz etkileyebilir. Teknik sorunlar, danışan ve danışman arasındaki iletişimi kesintiye uğratabilir, güven ve uyum sorunları yaratabilir veya online danışmanlık sürecini tamamen sonlandırabilir.

Güvenlik sorunları: Online danışmanlık işi, internet üzerinden gerçekleştirildiği için güvenlik sorunlarına açıktır. Online danışmanlık sürecinde paylaşılan kişisel bilgiler, görüntüler, sesler veya mesajlar, üçüncü kişiler tarafından izlenebilir, kaydedilebilir veya kötüye kullanılabilir. Güvenlik sorunları, danışan ve danışman arasındaki gizlilik ve mahremiyet ilkesini ihlal edebilir veya online danışmanlık sürecine zarar verebilir.

İletişim sorunları: Online danışmanlık işi, yüz yüze iletişimin sağladığı bazı avantajlardan yoksundur. Online danışmanlık sürecinde, danışan ve danışman arasındaki ses tonu, mimik, jest, beden dili gibi iletişim unsurları eksik veya sınırlı olabilir. İletişim sorunları, danışan ve danışman arasındaki anlaşmayı, empatiyi ve raporu zayıflatabilir veya online danışmanlık sürecini verimsiz kılabilir.

Online Danışmanlık Hizmetinin Avantajları

Online danışmanlık hizmeti, geleneksel yüz yüze danışmanlık hizmetine göre bazı avantajlar sunmaktadır. Online danışmanlık hizmetinin avantajları şunlardır:

Erişilebilirlik: Online danışmanlık işi, internet erişimi olan her yerden alınabilen bir hizmettir zaman, mekan ve maliyet gibi kısıtlamaları ortadan kaldırarak danışanların daha kolay ve rahat bir şekilde danışmanlık almasını sağlar. Online danışmanlık mesleği özellikle uzak bölgelerde yaşayan, seyahat etmekte zorlanan veya sosyal fobi gibi nedenlerle yüz yüze görüşmeye çekinen kişilere fayda sağlar.

Esneklik: Online danışmanlık işi, farklı online danışmanlık türleri sunarak danışanların tercihlerine uygun bir şekilde hizmet verir e-posta, sesli veya görüntülü arama veya anlık mesajlaşma gibi farklı iletişim araçları kullanarak danışanların kendilerini daha rahat ifade etmelerine imkan tanır aynı zamanda farklı alanlarda uzmanlaşmış profesyonel danışmanlar ile çalışarak danışanların ihtiyaç duydukları konularda destek almasını sağlar.

Etkililik: Online danışmanlık işi, geleneksel yüz yüze danışmanlık hizmeti kadar etkili bir hizmettir. Online danışmanlık hizmeti, danışanların sorunlarını tanımlamalarına, çözüm yolları bulmalarına ve hayat kalitelerini artırmalarına yardımcı olur. Online danışmanlık hizmeti, aynı zamanda danışanların kendilerini daha iyi tanımalarına, özgüvenlerini geliştirmelerine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlar.

Online Danışmanlık Hizmetinin Faydaları

Online danışmanlık hizmetinin faydaları ve avantajları birbiriyle benzerdir. Online danışmanlık hizmetinin faydaları şunlardır:

Zaman tasarrufu: Online danışmanlık işi, danışanların seyahat etmek, trafikte beklemek veya randevu almak gibi zaman kaybettiren işlemlerden kurtulmasını sağlar danışanların kendi zamanlarını daha verimli bir şekilde kullanmalarına ve online danışmanlık sürecini kendi programlarına göre ayarlamalarına olanak tanır.

Maliyet tasarrufu: Online danışmanlık işi, danışanların ulaşım, konaklama veya yemek gibi ek maliyetlerden kaçınmasını sağlar aynı zamanda online danışmanlık platformları tarafından sunulan uygun fiyatlı paketler sayesinde danışanların bütçelerine uygun bir şekilde hizmet almasını sağlar.

Gizlilik koruması: Online danışmanlık işi, danışanların kimliklerini gizli tutarak ve online danışmanlık sürecinde paylaşılan bilgileri şifreleyerek gizlilik koruması sağlar özellikle toplumda tabu olarak görülen veya utanç verici olarak algılanan konularda destek arayan kişilere fayda sağlar aynı zamanda online danışmanlık platformları tarafından sunulan anonimlik seçeneği sayesinde danışanların kendilerini daha rahat açmalarına imkan tanır.

Online danışmanlık mesleği günümüzde giderek yaygınlaşan ve tercih edilen bir hizmettir geleneksel yüz yüze danışmanlık hizmetine göre bazı zorluklar içerse de bunların üstesinden gelmek mümkündür sunduğu avantajlar ve faydalar sayesinde kişilerin sorunlarına çözüm bulmalarına ve hayat kalitelerini artırmalarına yardımcı olur. Online danışmanlık hizmeti almak isteyen kişilerin kendilerine uygun bir online danışmanlık platformu bulmaları ve online danışmanlık sürecine aktif olarak katılmaları önemlidir.

Online Danışmanlık Hizmeti Al

10 Önemli Google Algoritması

Google Algoritması

Google Algoritması Nedir?

Google algoritması; Google’n kendi arama motorundaki arama sonuçlarını bizlere en doğru şekilde göstermek için geliştirmiş olduğu arama robotlarıdır.

Günümüzde Google arama motoruna çok sayıda web sitesi eklenmekte ve bizler bu web sitelerini ararken en doğru sonuçların karşımıza çıkmasını istemekteyiz işte Google da bunun için yıllardır kendi algoritmalarını geliştirmekte ve bu algoritmaların kurallarına göre web sitelerimizi arama motoruna yerleştirmektedir.

Google algoritması; Bir web tasarımcı Google gibi büyük bir arama motorunda başarılı olmak istiyorsa Google’n algoritmalarını mutlaka takip etmeli işte ben de sizlerin Google algoritmalarından haberdar olmanız için bu makalede sizlere Google algoritması türlerinden bahsedeceğim.

Google Algoritması Türleri

İşte Google algoritması türleri;

Google Panda(Panda) Algoritması

Çıkış Tarihi: 23 Şubat 2011

Yüksek kaliteli içeriklere sahip web sitelerini üst sıralara çıkarmak ve düşük kaliteli içeriklere sahip web sitelerinin de Google arama motorunda sayısını azaltmak için Google tarafından oluşturulan bir algoritmadır. Google panda algoritmasına takılmamak için özgün ve yüksek kaliteli içerikler üretmek gerekir kesinlikle bir web sitesine kopya, çalıntı, tekrarlanan ve birebir çevrilen içerikler koymamak gerek aksi takdirde panda algoritması tarafından bu tür web siteleri cezalandırılmaktadır.

Google Penguin(Penguen) Algoritması

Çıkış Tarihi: 24 Nisan 2012

Google’n kaliteli backlinklere sahip web sitelerini kendi arama motorunda ödüllendirmek için 24 Nisan 2012 yılında çıkarmış olduğu bir Google algoritmasıdır. Bir web sitesinin kaliteli backlinklere sahip olabilmesi için yüksek kaliteli içeriklere sahip başka sitelere az link çıkışı veren alan adı otoriter puanı(DA) ve sayfa otoriter puanı(PA) yüksek sitelerden backlinkler alınmalı kesinlikle kalitesiz içeriklere sahip ve çok sayıda siteye link veren sitelerden backlink alınmamalı aksi takdirder Google’da sıralama kayıpları yaşanır. Kalitesiz backlinkler sık sık Google search console servisinden kontrol edilmeli ve kalitesiz backlinkler disawov aracından reddedilmeli.

Google Hummingbird(Sinek Kuşu) Algoritması

Çıkış Tarihi: 22 Ağustos 2013

Google’n web sitelerini sürekli güncel tutması ve internet kullanıcılarına en doğru sonuçları göstermesi için arama fonksiyonlarını daha iyi hâle getirmek için geliştirmiş olduğu bir algoritmadır. Hummingbird algoritmasına takılmamak için kaliteli içeriklerin yanısıra kaliteli sayfa başlıkları ve kaliteli sayfa açıklamaları oluşturmak gerek ayırcak web sayfaları kalitesiz anahtar kelimelerle doldudrmamak gerek. Bir web sitesi ne kadar güncel olursa Google’da o kadar hızlı yükselir.

Google Pigeon(Güvercin) Algoritması

Çıkış Tarihi: 24 Temmuz 2014

Bu algoritma yerel işletmeler yani Google benim işletmem(Google my business) için oluşturulan bir algoritmadır amaç kaliteli içeriklere sahip google benim işletmem sitelerini Google’da internet kullanıcılarına daha iyi bir şekilde sunmak. Pigeon algoritmasına takılmamak için Google benim işletmem web sitelerinin bilgileri yani firma ismi, firma açıklaması, ürünler, hizmetler kısaca tüm bilgileri gerçek olmalı ayrıca iç seo ayarları daen düzgün şekilde yapılmış olmalı.

Google Mobilegeddon(Mobil) Algoritması

Çıkış Tarihi: 21 Nisan 2015

Mobil dostu web sitelerin arama sonuçlarında sıralamalarını iyileştirmek için çıkarılan bir algoritmadır. Mobil algoritmasına takılmamak için web siteleri mutlaka mobil uyumlu olmalı mobil uyumlu olmayan web siteleri bu algoritmayla sıralama kayıpları yaşayacaktır.

Google Rankbrain Algoritması

Çıkış Tarihi: 26 Ekim 2015

Rankbrain algoritması uygunluk ve makine öğrenimi yoluyla arama sonuçlarını daha iyi analiz edip internet kullanıcılarına daha iyi sonuçlar sunmak. Rankbrain algoritmasına takılmamak için web siteleri arama sorgularına uygun hâle getirilmeli aynı zamanda ux yani kullanıcı deneyimi de güçlü olmalı.

Google Possum Algoritması

Çıkış Tarihi: 1 Eylül 2016

Possum algoritması arama yapan kişinin fiziksel konumuna ve işletme adresine bağlı olarak daha iyi ve daha çeşitli arama sonuçları sunmak için geliştirilmiştir. Possum algoritmasına takılmamak için konuma özgü sıralama takipleri yapılmalı ve yerel anahtar kelimeler uzun kuyruklu anahtar kelimeler hâline getirilip zenginleştirilmeli.

Google Fred Algoritması

Çıkış Tarihi: 8 Mart 2017

Düşük kaliteli içeriklere sahip olan amacı sadece reklamlardan ve ortaklık programlarından gelir elde etmek olan web siteleri arama motorundan düşürmek için geliştirilmiş olan bir algoritmadır. Fred algoritmasına takılmamak için bir web sitesi öncelikle yüksek kaliteli içeriklere sahip olmalı ,ziyaretçi sayısı yüksek olmalı ve ziyaretçilerin web sitesinden hemen çıkma oranı düşük olmalı eğer bu dediklerim olmazsa o zaman o web sitesi Google’n gözünde değersiz görülür ve arama motorunda sıralama kayıpları yaşamaya başlar.

Google Medic(E-A-T) Algoritması

Çıkış Tarihi: 4 Mayıs 2018

Medic algoritması tıbbi web sitelerinin yanısıra potansiyel olarak yaşamı etkileyen eğitim, hukuk ve finans gibi diğer web sitelerini uzmanlık, yetkinlik ve güvenirlik olarak ödüllendirmek için Google tarafından çıkarılmış olan bir algoritmadır. Medic algoritmasına takılmamak için oluşturulacak olan içerikler uzmanlık, yetkinlik ve güvenirlik durumlarına göre geliştirlmeli, hakkımda sayfası iyi optimize edilmeli, iletişim sayfasındaki bilgiler gerçek olmalı ,itibar yönetimi(yorumlar, basın, görüşler, misafir yazılar ve basın) çok iyi uygulanmalı.

Google Bert Algoritması

Çıkış Tarihi: 22 Ekim 2019

Bert algoritması Google’n internet kullanıcılarının arama motorunda yapmış olduğu aramaları daha iyi anlayabilmek için geliştirmiş olduğu bir algoritmadır. Google bu algoritmayla bir internet kullanıcısı bir arama yaptığında o anahtar kelime veya kelime grubunu en doğru sonuç için bir haber sitesinde mi, bir blog sitesinde mi yoksa bir e-ticaret sitende mi olduğunu göstermeye başladı kısaca Google bert algortimasıyla internet kullanıcılarını daha iyi anlamaya başladı. Google algoritmasında, bert algoritmasına takılmamak için ziyaretçilere yönelik düzgün açıklamalarla yüksek kaliteli içerikler üretilmeli ve içeriklee uygun uzun kuyruklu anahtar kelimeler kullanılmalı.

İşte görmüş olduğunuz gibi bu makalede sizlere Google algoritması türleri hakkında kısa bilgiler vermeye çalıştım amacım bir nebze de olsa Google algoritma türlerini tanımanıza yardımcı olmaktı tabiki sizlere başka makalelerde bu algoritmaları daha uzun anlatacağım bu sayede bu makaledeki algoritmaları daha iyi tanıyıp takip etmeye başlayacaksınız umarım bu makale sizlere biraz faydalı olmuştur.

SEO Eğitim Seti

SEO Eğitim SetiSEO Eğitim Seti Nedir?

SEO eğitim seti, web sitelerini arama motorlarında en yüksek sıralara çıkarmak için yapılan seo tekniklerini öğreten eğitim seti şeklinde tanımlanmaktadır.

İnternet aleminde hem ücretli hem de ücretsiz olarak çok sayıda seo eğitim seti bulmak mümkün eğitim setlerinin bu kadar bol miktarda olması eğitim setleri arasında kalite farklılıkları da ortaya çıkmaktadır seo eğitim setlerinin kalite farklılıklarının sebepleri olarak kişilerin tecrübeleri ve eğitim setinde anlatmak istedikleri konular şeklinde sayabiliriz bu bakımdan seo öğrenmek isteyenler seo eğitim setlerini inceleyip kendilerine en çok yarayan eğitim setlerinden seoyu öğrenmeye çalışmalıdırlar. (daha&helliip;)

Bloğunuzdan Para Kazanmanın 30 Yolu

Bloğunuzdan Para Kazanmanın 30 YoluBloğunuzdan para kazanmanın 30 yolu hakkında bilmek istediklerinizi bu makalede bulacaksınız. Bu yazıda sizlere bloğunuzdan para kazanmanın 30 yolunu 3 aşama(acemi, deneyimli ve profesyonel blogcular) olarak anlatılmaktadır. Bloğundan para kazanmak isteyenler makalemi okumaya devam edebilirler.

İnternette birçok kişi blog kurup para kazanmaya uğraşmaktadır tabiki para kazanabilmek güzel bir şey ancak bu işi tam olarak yapabilmek için bloglardan para kazanma yöntemlerini iyi bilmek gerekir. Bir blogdan para kazanmak için iyi bir tasarıma, yüksek ziyaretçi sayısına ve para kazanma türlerinin bilinmesine bağlıdır bu üç faktör olmadan bloglardan para kazanmak çok zor olmaktadır.
(daha&helliip;)

Bloğunuza Trafik Çekmenin 30 Yolu

Bloğunuza Trafik Çekmenin 30 YoluBu makalede sizlere bloğunuza trafik çekmenin 30 yolu anlatılmıştır siz de artık bu makale sayesinde bloğunuza trafik çekebileceksiniz.

Günümüzde web sitelerin önemi tartışılamaz ancak bir web sitesinden iş yapabilmek için mutlaka yoğun bir ziyaretçi trafiği olmalıdır tabi bu ziyaretçiler web siteleri açılır açılmaz hemen gelmemektedir web sitelerinize ziyaretçi çekebilmek için yapılması gerekenleri sizlere bloğunuza trafik çekmenin 30 yolu isimli bu makalede anlatıyorum.

Web sitelerine trafik çekmenin binlerce yolu bulunmaktadır bu makalede sizlere işinize en çok yarayacak 30 adet trafik yolunu anlatıyorum. Web sitelerinize trafik çekmenin yollarını öğrendikçe hem ziyaretçi sayılarınız artacak hem de sitelerinizde daha çok satışlar yapabileceksiniz. (daha&helliip;)

Pin It on Pinterest

Call Now Button